การเดินการโดย Flix bus ในยุโรป ดีไหม

ต้องยอมรับการเดินทางไปเมืองต่างๆหรือข้ามประเทศในยุโรปโดยใช้รถโค้ชถือว่าถูกที่สุดแล้ว ถูกกว่ารถไฟมาก ( บางเมืองและบางประเทศรถไฟถูกกว่า ) ปัจจุบันรถพวกนี้ปรับปรุงคุณภาพขึ้นเยอะ ช่วงหลังโควิดดีขึ้นมาก