วิธีการตรวจโควิดเดินทางเข้าเซอร์เบีย

หากคุณเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเซอร์เบีย คุณจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด19 เพื่อเข้าประเทศเซอร์เบีย โดยผลตรวจโควิด ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศเซอร์เบีย

 

ตรวจโควิดแบบไหน?

ตรวจแบบ PCR TEST

 

วิธีนับชั่วโมง?
ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศเซอร์เบีย
- เริ่มต้นให้ตรวจสอบเวลาบินถึงประเทศเซอร์เบีย
- จากนั้นนับย้อนหลังมา 48 ชั่วโมง จะได้วันเวลา
- จากนั้นใช้วันเวลานั้นบวกเวลาเพิ่มไปตามจำนวนชั่วโมงที่ไทยกับเซอร์เบียห่างกัน
แล้วจะได้เวลาตรวจโควิดว่าจะต้องตรวจหลังจากเวลานี้เท่านั้น


ยกตัวอย่างเช่น
- กำหนดการเดินทางถึงประเทศเซอร์เบีย วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ให้ดูวันเวลาที่ถึงเซอร์เบีย)
- ให้นับย้อนหลังมา 48 ช.ม. จะได้เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
- จากนั้นให้บวกเพิ่ม 5 ชม เพราะในเดือนสิงหาคมเวลาไทยเร็วกว่าเซอร์เบีย 5 ชม จะได้เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น

- ท่านจะต้องตรวจโควิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น เป็นต้นไป

ห้ามตรวจก่อนวันเวลานี้ มิเช่นนี้ผลตรวจจะเกินเวลา

Note : ประเทศเซอร์เบียมีการปรับเวลา 2 ครั้งต่อปี บางช่วงไทยเร็วกว่าเซอร์เบีย 5 ชั่วโมงและบางช่วงไทยเร็วกว่าเซอร์เบีย 6 ชั่วโมง ท่านจะต้องตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ท่านเดินทางไปถึงตอนนั้นเวลาไทยเร็วกว่าเซอร์เบียกี่ชั่วโมง

 

นอกจากผลแลบตรวจโควิดแล้ว จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองผลการตรวจโควิดด้วยหรือไม่?
ขอแนะนำให้มีผลแลบตรวจโควิด+พร้อมมีใบรับรองแพทย์รับรองผลการตรวจโควิดเพราะสายการบินมักต้องการให้คุณแสดงด้วย ทั้งที่เซอร์เบียจะมีหรือไม่มีได้ เซอร์เบียระบุเพียงใบตรวจโควิด

 

นอกจากผลแลบตรวจโควิด+พร้อมใบรับรองแพทย์รับรองผลการตรวจโควิดแล้ว จำเป็นจะต้องมีใบ Fit to Fly ด้วยหรือไม่?
เซอร์เบียไม่ต้องการใบนี้ แต่ท่านควรตรวจสอบว่าสายการบินต้องการใบนี้หรือไม่

 

หากไฟลท์บินดีเลย์ ทำอย่างไร?
หากเที่ยวบินดีเลย์ทำให้ถึงประเทศเซอร์เบียช้ากว่ากำหนดการ คุณยังสามารถใช้ผลตรวจเข้าประเทศเซอร์เบียได้ แต่คุณต้องเเจ้งกับ ต.ม. ว่า ไฟลท์บินของคุณมีการดีเลย์ เพราะ ต.ม. มีข้ออนุโลมคือ อนุโลมให้ใช้ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศในกรณีเที่ยวบินดีเลย์

 

ข้อควรรู้และข้อระวัง :
- ใบตรวจโควิด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
- สามารถปริ้นผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จากอีเมล์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับใบตรวจใบจริงจากโรงพยาบาล แต่ขอแนะนำให้ปริ้นเอกสารเป็นสี่สีจะดีกว่าปริ้นสีดำ
- หลังจากได้ผลตรวจ ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เวลาตรวจ ให้ถูกต้อง
- ผลตรวจโควิดไม่เกิน 48 ช.ม. ก่อนถึงประเทศเซอร์เบีย มิใช่ 48 ช.ม. ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย