ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (ITA020) สวิส - อิตาลี นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส และกลาเซียเอ็กซเพรส Switzerland – Italy (7 วัน 6 คืน)

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป สวิส - อิตาลี นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส และกลาเซียเอ็กซเพรส Switzerland - Italy (7 วัน 6 คืน)

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี แบบเดินทางไม่นานในแต่ละวัน เน้นเมืองสวยน่ารัก ช้อปปิ้งที่ซูริคก่อนกลับ (ไม่รวมวันเดินทาง) Zurich - St.Moritz - Tirano - Como - Bellinzona - Andermatt - Hotel Villa Honegg - Zurich รวมสุดยอด ใน 7 วัน นั่งรถไฟกราซเซีย เอ็กซ์เพรส และเบอร์ริน่า และท่องทะเลสาปโคโม

 

Day 1 Zurich - Schaffhausen - Stein am Rhein - Appenzell

Day 2 St.Moritz

Day 3 Bernina Express - Tirano (Italy) - Como (Italy)

Day 4 Lake Como - Bellinzona

Day 5 Andermatt - Hotel Villa Honegg

Day 6 Zurich

Day 7 Zurich Airport

 

1 Zurich - Schaffhausen - Stein am Rhein - Appenzell

วันนี้เรารอรับท่านที่สนามบิเมืองซูริก (Zurich) ในช่วงเช้า จากนั้นนำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่เมือง Shaffhausen เดินเที่ยวชมในตัวเมืองเก่า ชมป้อมปราการ Munot Fortress เที่ยวน้ำตก Rhine Falls น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สามารถนั่งเรือเล่นผ่านกลางน้ำตกไรน์ได้ จากนั้นแวะชมเมืองน่ารัก ๆ ชื่อ Stein am Rhein ชมภาพวาดโบราณในเมืองตามตึกที่มีความสวยงามมาก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าสีสันลูกกวาดที่อยู่ไม่ไกลกันที่เมือง Appenzell เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเมือง Appenzell เป็นเมืองเล็ก ๆ แสนน่ารักหลากสีสัน และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่อยู่รอบเมือง เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจี

ค้างคืน Appenzell

 2 St.Moritz

ช่วงเช้า เดินทางสู่เมืองเซนต์มอริทช์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชมความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด

พาเที่ยวเมืองเซนต์มอริทซ์ครบไฮไลต์ และค้างคืนเซนต์มอริทซ์ หรือใกล้ๆ

ค้างคืน St.Moritz

 3 Bernina Express - Tirano (Italy) - Como (Italy)

เดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยวเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก เส้นทางจากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่เมืองทิราโน่ (Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS เป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางถึงเมืองทิราโน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เดินเล่นชมเมืองทิราโน่ (ระหว่างรอคนขับรถตู้เดินทางมาถึงพร้อมสัมภาระของท่าน)

เดินทางด้วยรถตู้ส่วนตัว ไปสู่เมืองรอบทะเลสาบโคโม่ (COMO) ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี เป็นเมืองตากอากาศหรูของดาราทั่วโลก

ค้างคืน Lake Como

 4 Lake Como - Bellinzona

ช่วงเช้าอากาศดีๆ นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง (ตามสภาพอากาศเอื้ออำนวย)

เที่ยววิลล่าชื่อดังของโคโม ได้แก่ Villa Carlotta และ Villa del Balbianello และ Villa Monastero โดยเลือกตามชอบ

เดินเล่นเมืองเล็กๆ น่ารักรอบทะเลสาปโคโมที่ชอบ และต้องการ เช่น Menaggio / Lecco / Varenna หรือ Bellagio กรุณาเช็กระยะทาง และเวลาที่ท่านเที่ยวได้ช้าหรือเร็ว หน้างานอีกครั้ง

ระหว่างทางแวะเที่ยวทะเลสาบ Lugano ก่อนไป BELLINZONA ได้ (หากมีเวลา)

ด้เวลาพอสมควร จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลลินโซน่า (BELLINZONA) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” เบลลินโซน่า มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลก เลือกชมตามเวลาเหลือ

เดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

ค้างคืน Andermatt

 5 Andermatt - Hotel Villa Honegg

วันนี้ช่วงเช้า ให้ท่านอิสระเดินชมเอง Andermatt จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Hotel Villa Honegg ที่ท่านชื่นชอบ (เดินทาง 1 ชั่วโมง) พักผ่อนที่โรงแรมตลอดช่วงบ่ายและเย็นกับวิวที่งดงามเกินบรรยาย (ราคาไม่รวมค่า รร ท่านต้องจองเอง และจองล่วงหน้านาน เพราะเต็มแร็วมาก)

หรือหากท่านต้องการไปขึ้นเชาชมความงาม สามารถเลือกไปขึ้นเขา Mt. Pilatus หรือ Mt.Rigi ก็ได้ และอาจจะแวะชอปปิงที่เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ Chapel Bridge (Kapellbr?cke) และอนุสาวรีย์สิงโตแสนเศร้า (Lion Monument หรือ Lowendenkmal) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น

ค้างคืน Hotel Villa Honegg

 6 Zurich

วันนี้เช็กเอาต์ออกจากโรงแรมในเวลาเที่ยง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริก ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ช็อปปิงถนนบาห์ฮอฟ (Bahnhofstrasse) สวรรค์นักช็อป ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Kirche St. Peter) เดินเล่นลานสาธารณะ Lindenhof ที่สามารถมองลงมาเห็นวิวแม่น้ำ ชมกระจกสี Fraumuenster และโบสถ์ Grossmunster ที่อยู่ริมแม่น้ำในตัวเมืองซูริค เดินเล่นถนน Niederdorf, Oberdorf หากชื่นชอบมิวเซียม พาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ Landesmuseum หรือท่านอาจล่องเรือเล่นที่ข้าง ๆ พิพิธภัณฑ์ก็ได้

ค้างคืน Zurich

 7 Zurich Airport

วันนี้ไม่มีทัวร์ เราพาท่านส่งที่สนามบินซูริกก่อนเวลาบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมงเพื่อเช็กอิน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ หากเที่ยวบินของท่านเป็นช่วงเย็น พาเที่ยวชมเมืองซูริกและชอปปิงก่อนอำลากลับสู่เมืองไทย

 

ราคา

 

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม
ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม
1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

 

 

 

การจ่ายเงิน 

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ (ที่เหลือ) วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)