โปรแกรมอียิปต์แบบส่วนตัว ปีใหม่ เดินทาง 6-8 ท่าน ไม่เร่งรีบ ทริป 9 วัน 8 คืน ไม่รวมวันเดินทาง

 

โปรแกรมอียิปต์แบบส่วนตัว ปีใหม่ เดินทาง 6-8 ท่าน ไม่เร่งรีบ
ทริป 9 วัน 8 คืน ไม่รวมวันเดินทางDay 1 - สนามบินไคโร - เมืองเก่าไคโร - โบถส์แขวน - โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส / Overnight : กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : Renaissance Cairo Mirage City HotelDay 2 - เที่ยวไคโรต่อ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอล คาลิลิ Maze of Khan el-Khalili - ชอปปิ้งตลาดพื้นเมือง / Overnight :กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : Renaissance Cairo Mirage City Hotel


Day 3 - เมืองกีซา - พีรามิดแดง / Overnight :กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : Renaissance Cairo Mirage City HotelDay 4 - เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่ง เมืองเมมฟิส - มหาพีรามิดแห่งกีซา - มหาสฟิงซ์ - / ให้ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย / อิสระให้ท่านเข้าชมด้านในพีระมิด / Overnight :กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : Renaissance Cairo Mirage City HotelDay 5 -ศูนย์กลางการทํา กระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ําหอม - ล่องเรือแม่น้ําไนล์ - โชว์ ระบําหน้าท้อง / Overnight :กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : Renaissance Cairo Mirage City HotelDay 6 - เมืองอเล็กซานเดรีย (เดินทาง 3 ชม.) - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอม เปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย / Overnight :Alexandria @ Hotel : Al Alamein HotelDay 7 - เที่ยว Alexandria ต่ออีก 1 วัน - ป้อม Fort Qaitbey - วัง Ras el-Tin Palace - วัง Abu Abbas al-Mursi Mosque - เที่ยวดาวน์ทาวน์ ย่านถนน waterfront - เที่ยวย่าน Carmous district - อาหาารค่ำ Alexandria's Fish Restaurants Overnight :Alexandria @ Hotel : Al Alamein HotelDay 8 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ - ห้องมัมมี่ - ชอปปิ้งทิ้งท้าย / Overnight : กรุงไคโร (Cairo) @ Hotel : enaissance Cairo Mirage City HotelDay 9 - ชมวัง Al-Azhar Mosque - Citadel - Sultan Hassan Mosque - นำท่านส่ง ณ สนามบินไคโร ตามเวลากำหนดหมายเหตุ : โปรแกรมคร่าวๆ ปรับได้ตามความต้องการกลุ่ม

ราคาเดินทาง 8 ท่าน ราคาท่านละ 78,500 บาท
ราคาเดินทาง 6 ท่าน ราคาท่านละ 84,500 บาท

ราคารวม

1. รถนำเที่ยว
2. หัวหน้าทัวร์
3. โรงแรม งบไม่เกิน 240,000 บาท ต่อกรุ๊ป หากเกินกว่านี้ จ่ายเพิ่มตามจริง
4. ขี่อูฐ
5. โชว์ระบำหน้าท้อง
6. ประกันกลุ่ม

ราคาไม่รวม

1. ทิป
2. อาหาร งบอาหาร ประมาณท่านละ 18,000 บาท
3. อื่นๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม

แนะนำสายการบิน : ETHIHAD (EY) บินลง อาบูดาบี้ และต่อเครื่องเข้าไคโร ค่ะ