รับจองล่องเรือแบบส่วนตัว เลคโคโม Lake Como

รับจองล่องเรือแบบส่วนตัว เลคโคโม Lake Como อิตาลี (1 Hour Private Cruise on Lake Como by Motorboat)

  • เลือกรอบได้หลายเวลา มีรอบ 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM
  • ล่องเรือส่วนตัว 1 ชั่วโมงในทะเลสาบโคโมโดยเรือยนต์ ล่องเรือส่วนตัว 1 ชั่วโมงในทะเลสาบโคโมโดยเรือยนต์
  • บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
  • Meeting at the jetty in front of BAR LARIO, the Giulian motorboat has the code on the side: Nauticamper
  • ราคา 1- 5 ท่าน 13,000 บาท + VAT7% 
  • รับจอง ประสาน รีคอนเฟิร์มให้ล่วงหน้าค่ะ กดจองได้เลยค่ะ จ่ายผ่านเวบได้ค่ะ หากไม่คอนเฟิร์ม คืนให้ 100% ค่ะ
  • หรือจองเอง แบบ 2 ชม. ได้ที่เวบไซต์ GET YOU GUIDE
  • หรือจองเอง แบบ 1 ชม. ได้ที่เวบไซต์ GET YOU GUIDE