บริการขอวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ

 

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด ให้บริการทำวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ โดย วาวา 


ค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น 

วีซ่าท่องเที่ยว  ราคา 2,500 บาท/ต่อท่าน

วีซ่าเยี่ยมเยียน  ราคา 5,000 บาท /ต่อท่าน  (ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ญาติ หรือครอบครัว) 

 

ค่าบริการทำวีซ่าอังกฤษ (วีซ่าท่องเที่ยว)

วีซ่าท่องเที่ยวราคาท่านละ 9,500 บาท ราคานี้รวมค่าสมัครวีซ่าของสถานทูตและศูนย์ยื่นวีซ่า

แต่ยังไม่รวมค่าแปลหน้าละ 300 บาท หากมีแปล ขอเบิกเพิ่มเติมค่ะ 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเสนอราคา

 - ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ 

-  โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและการอนุญาตเข้าประเทศเป็นอำนาจของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

-  หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง ทางเราจะไม่โอนเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น 

- การเปลี่ยนประเทศทำวีซ่าไม่สามารถทำได้ หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายเงินใหม่

- ระยะเวลารอผลวีซ่า ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าทันการเดินทางหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

- การโอนเงินคือการยืนยันการจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขของการเสนอราคานี้แล้ว

 

 ราคาทำวีซ่าเชงเก้น ไม่รวมดังนี้ 

1. ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (หากมีแปล ขอเบิกเงินเพิ่มเติมภายหลัง)

2. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตและของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่า

3. ค่าประกันการเดินทางของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครวีซ่า ลูกค้าเลือกแพ็คเกจราคาประกันเดินทาง จากนั้นทำการโอนเงินมาเพิ่ม เพื่อให้เราซื้อประกันเดินทางให้ค่ะ 

4. ใบจองโรงแรม สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ราคาโปรดสอบถาม 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2. จองคิววีซ่าและให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3. ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

4. กรอกใบสมัครวีซ่า

5. ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ 

6. ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าโอนเงินค่าประกันมาเพิ่ม ราคาตามแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือก) 

7. ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

8. ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

9. ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

คลิกสั่งทำวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอังกฤษ ติดต่อวาวาได้ที่ 

อำภา  แก้วแสงธรรม (วาวา)  

Marketing Director : See You Again Co.,Ltd. (Thailand)

email : va.seeyouagain@gmail.com

mobile phone : 063-915-5199

LINE :  แอดไลน์ได้ที่ seeyouagainthailand 

หรือคลิกที่ลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยนะคะ  

http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 

บริการเสริม สำหรับท่านที่ทำวีซ่าเอง 

หากท่านทำวีซ่าเอง เรามีบริการเสริม ดังนี้ คลิก

http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1108

 

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอใบ COE

ต้องซื้อแบบไหน?

 http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1130#

 

 

"วาวา" รับทำวีซ่า

 

https://www.youtube.com/watch?v=AP8MI6TSa5U&t=36s

 รับทำวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUyfYD4gmtQ

ขั้นตอนสั่งจ้างทำวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfTIh6Y1Rhg

คำถามที่พบบ่อยในการขอวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOH454h3d9c&t=32s

ข้อควรระวังในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นโดยวาวา

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkaL_oipLjc

นัดหมายก่อนวันทำวีซ่าโดยวาวา 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDNY0CGRodk

การเตรียมตัวผ่านด่าน ตม. หลังได้วีซ่าเชงเก้น