ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (GEO001) แกรนด์จอร์เจีย (8วัน 7คืน)

       

จอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศบนเส้นทางสายไหมที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยนัก และอาจมองข้ามการมาเยือนประเทศเล็กๆ แต่น่าสนใจมากแห่งนี้ พาเที่ยวเมืองที่น่าสนใจ ดังนี้ Tbilisi - The Caucasus Mountain - Stepantsminda - Gudauri - Mtskheta - Gori - Bakuriani - Ushguli - Mestia - Batumi - Chardakhi - Tbilisi Airport
       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 7 คืน
       Day 1 - Tbilisi
       Day 2 - The Caucasus Mountain - Stepantsminda (Old : Kazbegi) - Gudauri
       Day 3 - Mtskheta - Gori
       Day 4 - Ushguli
       Day 5 - Mestia
       Day 6 - Batumi
       Day 7 - Chardakhi
       Day 8 - Tbilisi International Airport
       
       
       การจองตั๋วเครื่องบิน
       ขาไป กรุงเทพฯ - ทบิลิซี (Tbilisi)
       ขากลับ ทบิลิซี (Tbilisi) - กรุงเทพฯ
       
       
       1 Tbilisi


       วันนี้รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติทบิลิซี (Tbilisi International Airport) เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Tbilisi เพื่อชมสถานที่สำคัญของเมือง โดยที่ในอดีตเมืองเมืองหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่ในปัจจุบันยังคงบทบาทที่สำคัญในเรื่องการขนส่งและการค้า เนื่องจากเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
       
       นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Tbilisi) ชมโบสถ์ Metekhi St. Virgin Church ซึ่งเป็นโบสถ์ของนิกายออโธดอกซ์ ชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่บนเนินเขาของเมืองซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ชมอนุเสาวรีย์มาร์ดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia)
       
       จากนั้นพาชมสะพานแห่งความสงบ (The Bridge of Peace) ซึ่งเป็นสะพานสำหรับคนข้ามที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ตัวสะพานมีความยาว 150 เมตร ข้ามแม่น้ำ Mtkvari River ตัวสะพานมีความโดดเด่นมากให้เวลาหัวค่ำเพราะจะมีแสงไฟที่ติดอยู่รอบตัวสะพานให้ได้ชมความงาม จากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินย่านเมืองเก่า (Sharden Street) ที่มีร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว จากนั้นพาชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sameba เป็นโบสถ์สไตล์ออโธดอกซ์ที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ เปิดตัวในปี 2004
       
       ค้างคืน Tbilisi โรงแรม All Seasons Hotel on Freedom Square
       
       
       
       2 The Caucasus Mountain - Stepantsminda (Kazbegi) - Gudauri


       วันนี้หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เส้นทางหลวงของจอร์เจีย Georgian Military Highway เพื่อไปชมเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) แวะชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Aragvi River หากชมวิวมุมสูงจากป้อมปราการจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali) ได้อีกด้วย
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าคัสเบกิ (Kazbegi) ชื่อเมือง Stepantsminda เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ในปี 2006 แต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “คัสเบกิ” อยู่เพราะติดปากกว่า เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวจอร์เจีย
       
       เราพาท่านขึ้นรถยนตร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเทือกเขาคอเคซัส และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ต้องมาเยือน โบสถ์นี้เป็นโบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออโธดอกซ์ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล วิวรอบ ๆ มีความงดงามมาก (อาจจะมีความยากลำบากในการขึ้นชมช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ดังนั้นหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและอาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะยกเว้นการขึ้นไปชมเนื่องจากจะมีปริมาณหิมะหนาเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางลื่นและบางครั้งทางการอาจจะสั่งปิดเส้นทางนี้)
       
       จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองกูดารี (Gudauri) เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Gudauri โรงแรม Marco Polo Hotel Gudauri ****
       
       
       
       3 Mtskheta - Gori


       เดินทางออกจากเมืองกูดารี มุ่งหน้าสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมือง Mtskheta เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของจอร์เจีย เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียเพราะมีอายุกว่า 3,000 ปี และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ วิวด้านบนมองลงมามีความสวยงามมาก
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที เมืองนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) พาชม Uplistsikhe Cave (Town) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย โดยเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ภายในจะได้เห็นศาสนาสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ของชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และชมห้องต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาคูรินิ (Bakuriani) ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Bakuriani โรงแรม Kokhta Plaza ****
       
       
       
       4 Ushguli


       วันนี้เป็นวันเดินทางทั้งวันเพื่อไปเมือง Ushguli ที่อยู่ทางตอนเหนือของจอร์เจีย
       ออกเดินทางไปชม Gelati Monastery ที่อยู่ระหว่างทางไป ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง อารามจีลาติ (Gelati Monastery) เป็นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในคริสตศตวรรษที่ 12 โดยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวอารามมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลัส (St.Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) จุดสำคัญคือบริเวณโดมขนาดใหญ่มีภาพของพระแม่มารี ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองกว่า 2 ล้านชิ้น มีความงดงามเป็นอย่างมาก
       จากนั้นออกเดินทางด้วยระยะทาง 172 กิโลเมตรเพื่อไปค้างคืนที่เมืองอุชกูลี (Ushguli) ที่ตั้งอยู่ทางเหนือ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงครึ่ง
       
       ค้างคืน Ushguli โรงแรม Guesthouse Robinzon Lalkhori
       
       
       
       5 Mestia


       ช่วงเช้าพาชมป้อมโบราณมรดกโลกประจำเมืองอุชกูลี (Ushguli) ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ สวยงามมาก และเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้
       
       จากนั้น เดินทางสู่เมืองเมสเตีย (Mestia) ระยะทาง 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปเดินเทรคกิ้ง 2 แห่งคือ ทะเลสาบโครูดี (Koruldi Lakes) และธารน้ำแข็งชาลาตี (Chalaati Glacier) ที่เดินไม่ลำบากนัก ชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่แสนอิ่มตาอิ่มใจ
       
       ค้างคืน Mestia โรงแรม Sakhli Laghamshi
       
       
       
       6 Batumi


       วันนี้เดินทางสู่เมืองบาทูมี (Batumi) ระยะทาง 264 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของทะเลดำ (Black Sea) ซึ่งเป็นรัฐอิสระที่ปกครองตนเองของจอร์เจีย นำท่านชมบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า (Old town) ชมจัตุรัส Piazzal Square (Batumi Piazza) ชมตึก Alphabetic Tower ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญสามารถขึ้นตึกไปชมวิวพาโนรามาด้านบนได้ และชม Europe Square อีกหนึ่งจัตรัสที่สำคัญประจำเมือง จากนั้นพาชมสวนพฤกษศาสตร์ Batumi Botanical Garden ที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิดตั้งอยู่ริมทะเลดำ จากนั้นหากมีเวลาพอ พาไปชม Gonio Apsaros Fortress ป้อมปราการหินขนาดใหญ่ (15 กิโลเมตรจากตัวเมือง) ซึ่งอยู่ปากแม่น้ำ Chorokhi river
       
       ค้างคืน Batumi โรงแรม Dzveli Batumi
       
       
       
       7 Chardakhi
       
       วันนี้เดินทางสู่หมู่บ้าน Chardakhi เพื่อไปชม Lago’s Wine Cellar เพื่อดูวิธีการบ่มไวน์ การเก็บไวน์ ดูห้องเก็บไวน์ ชิมไวน์และซื้อไวน์เป็นของฝากก่อนกลับเมืองไทย
       
       จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Tbilisi โรงแรม All Seasons Hotel on Freedom Square
       
       
       
       8 Tbilisi International Airport
       
       วันนี้นำชมเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เก็บตกในช่วงเช้า ก่อนจะนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทบิลิซี (Tbilisi International Airport) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ส่งท่านที่สนามบินก่อนเวลาบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง)
       
       
       ราคา
       
       เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 65,500 บาท
       
       
       ราคารวม

  1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
  2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์


       ราคาไม่รวม

  1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)