เด่น (ฝรั่งเศส)

จุฑาภรณ์ อาจินพิฒน์ (เด่น) จบกฎหมายจากธรรมศาสตร์ และจบตรี โท กฏหมายที่ฝรั่งเศส เมืองลียง ตอนนี้อาศัยอยู่ฝรั่งเศสทางใต้ พูดฝรั่งเศสได้ดี

 

จริงๆ ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ประกาศข่าว แต่ปัจจุบัน ทำธุรกิจร้านนวด

 

นิสัยส่วนตัว เปิดเผย สนุก ร่าเริง เป็นเพื่อนรักของ หริ่น SEE YOU AGAIN มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย จึงพร้อมร่วมมือร่วมใจในทุกเรื่อง