บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด เข้ามอบเก้าอี้จำนวน 50 ตัว ให้แก่แผนกการศึกษาเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด โดยนางเนตรนภา แก้วแสงธรรม และนางเบญจมาศ เกียรติดำรง เข้ามอบเก้าอี้จำนวน 50 จัว ให้แก่แผนกการศึกษา เรือนจำจ.อุบลราชธานี โครงการนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลของบริษัท ที่คืนกำไรสู่สังคม