รถโค้ชพร้อมคนขับ เที่ยวยุโรปแบบส่วนตัว

 

 

1. นั่งได้ถึง 19 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง

2. เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% 

3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4. หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์ค่ะ

5. ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ ตู้คอนเทนเนอร์ใส่สัมภาระ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา

6. ราคาไม่รวมทิป วันละ 40 ยูโร/คณะ ถือเป็นข้อตกลง ต้องให้ หรือโอนหลังจากเสร็จทริปแล้ว

7. การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ

8. เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง