จองเรือ ไปเกาะคาปรี

จองเรือ ไปเกาะคาปรี ได้ที่นี่

https://www.ferriesonline.com/agency

Naple - Capri ไปกลับ ประมาณ ท่านละ 60 euro