รับจองตั๋ว Mont Saint Michael

รับจองตั๋ว Mont Saint Michael

 

บริการรับจอง ท่านละ 100 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าตั๋วตามจริง

มี 2 รอบให้เลือกค่ะ

09h30 : ticket valid for an entry between 09.30am and 12.30pm. - 14h00 : ticket valid for an entry between 2.00pm and 5.00pm.

ราคาท่านละ 11 ยูโร ค่ะ

https://tickets.monuments-nationaux.fr/en-GB/families