ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (NET002) ทัวร์แกรนด์เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 9 คืน

       

เที่ยวเจาะลึกเนเธอร์แลนด์ครบเมืองสำคัญทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ่ เมืองเก่า เมืองน่ารัก เปลี่ยนที่นอนไม่บ่อย ทำให้ไม่เหนื่อยแพ็กกระเป๋าบ่อย ๆ แต่ละวันเดินทางไม่นาน ทำให้มีเวลาเดินเที่ยวเล่นได้มากในทุก ๆ วัน เส้นทางพิเศษสุดเพื่อวันพักผ่อนที่มีค่าของคุณ ดังนี้ Amsterdam - Keukenhof - Haarlem - Zaandam - Zaanse Schans - Hoorn - Edam - Volendam - Marken - Giethoorn - Groningen - Hague - Delft - Rotterdam - Kinderdijk - Maastricht - Utrecht - Amsterdam Airport Schiphol


       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ทัวร์แกรนด์เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 9 คืน
       Day 1 - Amsterdam นอน Amsterdam
       Day 2 - Keukenhof - Amsterdam นอน Amsterdam
       Day 3 - Haarlem - Zaandam - Zaanse Schans นอน Amsterdam
       Day 4 - Hoorn - Edam - Volendam - Marken นอน Amsterdam
       Day 5 - Giethoorn - Groningen นอน Amsterdam
       Day 6 - Hague - Delft นอน Rotterdam
       Day 7 - Rotterdam - Kinderdijk นอน Rotterdam
       Day 8 - Maastricht นอน Maastricht
       Day 9 - Utrecht นอน Utrecht
       Day 10 - Amsterdam Airport Schiphol

 


       
       1 Amsterdam
       
       เรารอรับท่านที่สนามบิน Amsterdam Airport Schiphol กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ พาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มต้นที่ Dam Square เป็นจัตุรัสที่สำคัญของเมือง แหล่งนัดพบปะของหนุ่มสาวชาวดัตช์ พาชมพระราชวังหลวง (Koninklijik Paleis หรือ Royal Palace) ชมโบสถ์ใหม่ (Nieuwe Kerk) ช้อปปิ้งบนถนน Kalver Straat - Nieuwedjik หากต้องการชมพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เลือกชมได้ตามอัธยาศัย ล่องเรือกระจกชมวิวของอัมสเตอร์ดัมไปตามคูคลองต่าง ๆ
       
       ค้างคืน Amsterdam ตัวอย่างโรงแรม Ramada Amsterdam Airport ****

 


       
       2 Keukenhof - Amsterdam
       
       วันนี้ออกเดินทางสู่เมือง Lisse เพื่อไปชมสวนพฤกษชาติเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระยะทาง 40 กิโลเมตร ที่นี่เต็มไปด้วยดอกทิวลิปนานาพันธุ์ และดอกไม้อื่น ๆ มากมายเต็มสวน ภายในสวนท่านจะได้ชมการจัดสวนอย่างมีระเบียบสวยงาม และยังได้ชมทุ่งดอกไม้ทิวลิปของเมือง Lisse กว้างไกลสุดสายตาอีกด้วย
       
       ช่วงบ่าย ๆ กลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ชมพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือ Rijksmuseum Amsterdam และ Stedelijk Museum Amsterdam จากนั้นเดินเล่นย่าน Spui และ Rembrandtplein จากนั้นพาชม Bloemenmarkt ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้ริมคลองที่เป็นแนวยาวประมาณ 500 เมตร
       
       สำหรับสวน Keukenhof นี่จะเปิดเฉพาะในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากท่านไม่ได้เดินทางในช่วงนี้ของปี จะตัดโปรแกรมการเดินทางไปสวนของวันนี้ทิ้งไปและใช้เวลาให้มากขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัม
       
       ค้างคืน Amsterdam ตัวอย่างโรงแรม Ramada Amsterdam Airport ****
       
       


       
       3 Haarlem - Zaandam - Zaanse Schans
       
       พาท่านออกเดินทางสู่เมืองฮาร์อาเล็ม (Haarlem) ระยะทาง 19 กิโลเมตรจากอัมสเตอร์ดัม ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที Haarlem เป็นเมืองเก่าอายุ 750 ปี มีแม่น้ำลำคลอง ถนนปูลาดด้วยหินก้นแม่น้ำที่เรียกกันว่า “Cobblestoned street” ชมจัตุรัสน่ารัก ๆ โบสถ์อันสวยงาม ตลาด คาเฟ่น่านั่งเรียงรายกันเต็มไปหมด โดยเฉพาะแถบริมแม่น้ำมีความสวยงามมาก
       
       จากนั้น พาท่านออกเดินสู่เมือง Zaandam เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ซานซคาน (Zaanse Schans)
       ซานดัม (Zaandam) เป็นเมืองเก่าแก่ชานเมืองอัมสเตอร์ดัม มีกังหันลมเหลือในบริเวณนี้ 13 ตัว ซึ่งทางการทำ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ซานสคาน (Zaanse Schans หรือ Zaanse Museum) หมู่บ้านกังหัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม
       
       ค้างคืน Amsterdam ตัวอย่างโรงแรม Ramada Amsterdam Airport ****

 


       4 Hoorn - Edam - Volendam - Marken
       
       วันนี้ไปเที่ยวเมืองเล็ก ๆ น่ารักถึง 4 เมืองจุใจเต็มวัน เริ่มจากเมืองโฮเร็น (Hoorn) ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเมืองสำคัญของจังหวัด West-friesland ภูมิประเทศของเมืองดีมากคืออยู่ปากแม่น้ำ พาชมโบสถ์ใหญ่ (Grote Church), ศาลากลางจังหวัดเก่า, ตึก “วาค” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1609, อ่าวจอดเรือเดอ เฟยีร์มนัสกาดอร์ (de Veermanskade), ป้อมปราการอายุเกือบ 480 ปี และหอนาฬิกาและประตูเมืองโอสเตอร์ ปอร์ต (Oster Port)
       จากนั้นเดินทางไปยังเมืองเอดัม (Edam) ระยะทางจาก Hoorn เพียง 19 กิโลเมตร Edam เป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ ที่สวยงาม มีบ้านเรือนเก่าแก่ จัตุรัสสวย ๆ สะพานข้ามคลอง ถนนชอปปิ้งเล็ก ๆ และเดินทางต่อไปยังเมืองโวเลนดัม (Volendam) ที่อยู่ใกล้ ๆ กันเพียง 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่โด่งดังที่สุดในเนเธอร์แลนด์ มีภาพจำเป็นบ้านเล็ก ๆ มีสีเขียวเป็นแนวยาว มีท่าเรือและตลาดประมูลปลาริมฝั่งด้านอ่าวที่จอดเรือ
       
       จากนั้น ออกเดินสู่เมืองมาร์เกน (Marken) ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมง คนแต่งกายพื้นเมือง สวมรองเท้าไม้ จากนั้นเดินทางกลับอัมสเตอร์ดัมเพื่อค้างคืน
       
       ค้างคืน Amsterdam ตัวอย่างโรงแรม Ramada Amsterdam Airport ****
       
       

 


       
       5 Giethoorn - Groningen
       
       วันนี้พาท่านชมเมืองสวย 2 เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ เมืองแรกคือ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) ซึ่งได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เป็นหมู่บ้านไร้ถนน ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยคลองมากมายลัดเลาะไปทุกซอยและมีทางเดินเท้าตลอดหมู่บ้านให้ได้เดินชมความงาม ผู้คนสัญจรกันโดยเรือขนาดเล็ก ๆ ที่ด้านในสุดของหมู่บ้านมีทะเลสาบขนาดใหญ่ ท่านสามารถเลือกพายเรือเล่นที่หมู่บ้านแห่งนี้ หรือจะนั่งเรือชมเมืองก็ได้ หากจะเดินเล่นภายในหมู่บ้านนี้ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงก็ทั่ว
       
       จากนั้นเดินทางขึ้นเหนือไปอีก 90 กิโลเมตรเพื่อไปเที่ยวเมืองโกรนิงเกน (Groningen) ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัย พาชม Groningen Museum ชมงานศิลป์ที่แปลกตามากมาย จากนั้นอิสระเดินเล่นชมความสวยงามของเมือง สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับเพื่อค้างคืนที่อัมสเตอร์ดัม
       
       ค้างคืน Amsterdam ตัวอย่างโรงแรม Ramada Amsterdam Airport ****
       
       

 


       
       6 Hague - Delft
       
       วันนี้ออกเดินทางสู่เมืองเฮก (The Hague) ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงเศษ พาชมศาลโลก หรือ The Peace Palace ภายในมี Guided Tour ที่ทางศาลโลกได้จัดบริการ จากนั้นพาย้อนวัยเด็กไปชมเมืองตุ๊กตามาดูโรดัม (Madurodam) เป็นเมืองจำลองแห่งแรกของโลก มีเนื้อที่ไม่ใหญ่นักเพียง 2 ไร่ครึ่ง จำลองสถานที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์หลายอย่าง เช่น สนามบินสคิปโพล เมืองอัมสเตอร์ดัม กังหันลม รอตเตอร์ดัม เป็นต้น และหลาย ๆ อย่างในเมืองจำลองแห่งนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก
       
       จากนั้นเดินทางต่อยังเมืองเดลฟท์ (Delft) ที่อยู่ใกล้ ๆ กันเพียง 12 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงาม มีถนนสายเล็กสายน้อยเลียบริมคลองขนาดเล็กและตึกเก่าอายุหลายร้อยปี เดินเล่นในเมืองเพื่อชมโบสถ์เก่า Oude Kerk และชมความสวยงามของคูคลองภายในเมือง
       
       จากนั้นเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (16 กิโลเมตร) เพื่อค้างคืนที่นี่และเที่ยวเมืองนี้ในวันรุ่งขึ้น
       
       ค้างคืน Rotterdam ตัวอย่างโรงแรม Bilderberg Parkhotel ****
       
       
       
       
       7 Rotterdam - Kinderdjik
       
       วันนี้ชมเมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ซึ่งเป็นเมืองใหม่และเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากมาย ชมอาคารที่สวยงามแปลกตาหลายแห่ง เช่น อาคารวิลเลมสเนิร์ฟ (Willemswerf) สถาปัตกรรมอลังการงานสร้างริมน้ำ, บ้านคิวบิกและตึกดินสอ, พิพิธภัณฑ์ในอาคารโกดังเก่าริมน้ำ (Museum Rotterdam De Dubbelde Palmboom), Euromast, ซื้ออาหารและของพื้นเมืองที่ Blaak Market
       
       จากนั้นเดินทางไปชมหมู่บ้าน Kinderdjik ที่อยู่ห่างออกไป 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที Kinderdjik เป็นหมู่บ้านกังหันลม 18 หลังที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก นับว่าเป็นหมู่บ้านกังหันลมที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์และสวยงามมาก
       
       ค้างคืน Rotterdam ตัวอย่างโรงแรม Bilderberg Parkhotel ****

 


       
       8 Maastricht
       
       วันนี้ออกเดินทางด้วยระยะทาง 206 กิโลเมตรสู่เมืองมาสทริชท์ (Maastricht) เมืองที่เก่าแก่ที่มีเสน่ห์และเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ พาท่านเดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าที่เป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟมากมาย ชมร้านหนังสือเก่าแก่ Boekhandel Dominicanen ชมกำแพงเมืองเก่าที่เป็นสัญลักษณ์ของการมาเยือนกรุงมาสทริชท์ ชมมหาวิหารเซนต์ แซร์วาทิอุส (Basilica of Saint Servatius) ชมจัตุรัส Vrijthof ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยมากมายของเมืองนี้
       
       ค้างคืน Maastricht ตัวอย่างโรงแรม Hotel Restaurant in den Hoof ***

 


       9 Utrecht
       
       วันนี้ออกเดินทางไปเที่ยวเมืองอูเทร็คช์ (Utrecht) ระยะทาง 181 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ขั่วโมงเศษ Utrecht เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศ จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต์ เอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองนี้ก็ยังคงเป็นคูคลองเล็ก ๆ เต็มไปหมด ซึ่งมีระดับทางเดินเลียบคลอง 2 ระดับ คือทางเดินด้านบนเหนือคลองตามปกติกับระดับทางเดินที่เลียบเสมอกับคลอง พาชมมหาวิหาร St. Martin’s Cathedral ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Dome Tower สูง 112 เมตรที่เป็นจุดเด่นของเมืองนี้ บันไดขึ้น 465 ขั้น ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาสร้างกว่า 300 ปี พาชมบรรยกาศมหาวิทยาลัยอูเทร็คซ์ พาชมโบสถ์ Sint Willibrordkerk ที่ด้านในตกแต่งสวยมาก ๆ และเดินเล่นในตัวเมืองที่มีบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์
       
       ค้างคืน Utrecht ตัวอย่างโรงแรม Holiday Inn Express Utrecht-Papendorp ***
       
       
       10 Amsterdam Airport Schiphol
       
       วันนี้ ไม่มีทัวร์ เราพาท่านออกเดินไปยังสนามบิน Amsterdam Airport Schiphol กรุงอัมสเตอร์ดัม ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
       
       
       ราคา
       
       ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท
       
       ราคารวม

  1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
  2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาไม่รวม

  1. โรงแรมของท่าน
  2. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  3. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  4. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  5. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  6. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)