ทัวร์ส่วนตัว (ITA013) ยุโรป อิตาลี (Milan and around) 6 วัน 5 คืน

       

โปรแกรมเที่ยวอิตาลีตอนเหนือสำหรับผู้ที่ไม่อยากเปลี่ยนที่พัก นอนมิลานทุกคืน และไปเที่ยวเมืองรอบ ๆ ที่สวยงาม สามารถไปเช้า-เย็นกลับจากมิลานได้ทุกวัน และเหมาะสมกับผู้ที่เดินทางไปทำงานที่มิลานแต่อยากเที่ยวบ้างเป็นบางวันที่มีวันว่างจากการทำงานค่ะ
       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป อิตาลี (Milan and around) 6 วัน 5 คืน
       Day 1 - Milan
       Day 2 - Lake Como
       Day 3 - Cinque Terre
       Day 4 - Turin
       Day 5 - Sirmione
       Day 6 - Milan - Milan Airport
       
       
       การจองตั๋วเครื่องบิน
       ขาไป กรุงเทพ - มิลาน
       ขากลับ มิลาน - กรุงเทพ
       
       
       
       1  Milan


       เรารอรับท่านที่สนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี จากนั้น พาท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงทางด้านแฟชั่นของโลก พาท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหาร Duomo เป็นมหาวิหารแบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างเมื่อปี 1386 กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาถึง 427 ปี วัสดุที่ใช้เป็นหินอ่อนเกือบทั้งหลัง ความสูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตร หลังคาและตัวอาคารด้านนอกทำเป็นยอดแหลมเป็นรูปนักบุญองค์ต่างๆ 135 ยอด มีรูปสลักพระแม่มาเรียสูง 4 เมตรหุ้มด้วยทองทั้งองค์ อยู่สูงสุด
       
       เดินเล่นจัตุรัส Piazza Duomo ที่อยู่ด้านหน้ามหาวิหาร มีพระบรมรูปทรงม้ากษัตริย์ Vittorio Emanuele II (ภาษาอังกฤษ Victor Emanuel II) ประดิษฐานอยู่กลางลานกว้าง เป็นคนที่ก่อตั้งประเทศอิตาลีขึ้นมา จากการรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนกลายเป็นประเทศอิตาลี
       
       ชอปปิงที่อาคาร Galleria Vittorio Emanuele II ตัวอาคารมีความหรูหรา โออ่า ซึ่งเป็น shopping malls ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1865 โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับกษัตริย์ Vittorio Emanuele II เป็นอาคารโครงเหล็กกรุกระจก หลังคามีโดมตรงกลาง พื้นปูด้วยหินอ่อนและแกรนิต ผนังประดับด้วยภาพโมเสกและลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม มีร้านค้าแฟชั่นมากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลี และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ
       
       ค้างคืน Milan โรงแรม Hotel Ritter ***
       
       
       
       2  Lake Como


       วันนี้พาท่านออกเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบ Lake Como ระยะทาง 84 กิโลเมตรจากมิลาน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที ทะเลสาบโคโมซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี สถานที่ถ่ายทำหนังเจมส์ บอนด์ ถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับสามของอิตาลี อยู่ใกล้พรมแดนสวิส นำชมเมืองน่ารักๆ รอบทะเลสาบโคโมที่ดังที่สุด เช่น เบลลาโจ้ (Bellagio) และเมืองวาเรนนา (Varenna) และพานั่งเรือ Taxi ไปชมวิลล่ากลางทะเลสาบ หากมีเวลาเหลือ นำชมวิลล่าชื่อดังในเกาะ ได้แก่ วิลล่า Villa Carlotta และ Villa del Balbianello หรือท่านอาจเลือกชมเมืองเลนโน (Lenno) แทนได้
       
       ค้างคืน Milan โรงแรม Hotel Ritter ***
       
       
       
       3  Cinque Terre


       วันนี้เดินทางไปเที่ยวเที่ยวริเวียร่าของอิตาลี - เมืองริมอ่าวทั้ง 5 ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre)
       
       CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยเฉพาะหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) และมานาโรล่า (MANAROLA) จะน่ารักมากเป็นพิเศษ
       
       หมู่บ้านริมอ่าวที่ทัศนียภาพงดงาม อลังการ ตราตรึงใจ ใช้เวลาทั้งวัน เที่ยวในแต่ละอ่าวตามเวลาเอื้ออำนวย จากนั้นเดินทางกลับมาค้างคืนที่มิลาน
       
       ค้างคืน Milan โรงแรม Hotel Ritter ***
       
       
       
       4  Turin


       วันนี้ไปเที่ยวเมือง Turin ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ชมตึกสูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตอรีโน่ (ตูริน) ชื่อ โมเล อันโทเนลลีอาน่า (Mole Antonelliana) เป็นตึกที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใน เช่น National Cinema Museum (Museo Nazionale del Cinema)
       
       ชมวังมาดามา Palazzo Madama ตั้งอยู่ในบริเวณลานกว้าง Piazza Castello ซึ่งเป็นวังเก่าในอดีต ที่อยู่ของพระญาติในราชวงศ์ซาวอย ปัจจุบันกลายเป็นสมบัติของราชการ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจเข้าชมได้ Museo Civio di Arte Antica (Municipal Museum of Antique Art) มีภาพวาด ผลงานศิลปะจากสมัย Middle Age ถึงสมัยศตวรรษที่ 18
       
       ชมพระราชวัง Palazzo Reale (Royal Palace) วังเก่า เคยเป็นที่พำนักของกษัตริย์หลายองค์ในราชวงศ์ซาวอย สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์ซานลอเรนโซ Chiesa di San Lorenzo ตั้งอยู่ใกล้กับ Royal Palace
       ชมประตูพาลาตีน่า Porta Palatina ในศตวรรษที่ 1 เคยใช้เป็นประตูป้อมปราการ คอยดูข้าศึกหากมีการรุกราน ปัจจุบันกลายเป็น Archeological Site รอบๆ มีสวนกว้าง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งของเมือง
       
       ค้างคืน Milan โรงแรม Hotel Ritter ***
       
       
       
       5  Sirmione


       วันนี้ ออกเดินทางไประยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ไปยังเมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองริมทะเลสาบ Lake Garda ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี เป็นเมืองสวยงามและเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่ง เพราะตัวเมืองเป็นแหลมยื่นไปในทะเลสาบ แปลกตา ตัวเมืองเก่าแก่ ตัดด้วยน้ำล้อมรอบ ถือเป็นมุมทรงเสน่ห์อย่างมาก
       
       ค้างคืน Milan โรงแรม Hotel Ritter ***
       
       
       
       6  Milan - Milan Airport


       วันนี้ช่วงเช้า เก็บตกชมเมืองมิลานและชอปปิงก่อนที่จะนำท่านส่งที่สนามบินกรุงมิลานล่วงหน้าก่อนเวลาบิน 3 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจกับทริปนี้
       
       
       
       ราคา

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
       2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

1.โรงแรมของท่าน
       2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
       3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
       4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
       5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
       6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)

5,350 Baht

Pay now!


PRIVATE TOUR