ทัวร์ส่วนตัว (ITA018) อิตาลี 3 วัน (สำหรับคณะล่องเรือ)

ทัวร์ส่วนตัวอิตาลี 3 วัน (สำหรับคณะล่องเรือ)

สำหรับคณะทัวร์ที่ล่องเรืออิตาลี ใกล้ๆ กรุงโรม และต้องการรถโค้ช รับส่งท่าน ณ ท่าเรือ เพื่อไปเที่ยวยังตัวเมืองต่างๆ ก่อนกลับมานอนเรืออีกครั้ง ควรจองล่วงหน้านานๆ เพราะหากไปหาหน้างาน จะแย่งรถกับคนทั้งเรือ ทำให้ยุ่งยากมาก และราคาหน้างานก็สูง จองกับเรา มีประสบการณ์ และประสานงานให้ท่าน เที่ยวสะดวกสบาย เชื่อถือได้

 

 

Day 1 - Siena - San Gimignano (บริการ 11 ชม.)

9.00 น. รับท่านที่ท่าเรือ Livorno (Riviera Cruise, Oceania)

จากนั้นเที่ยว Sienna และเมืองใกล้เคียง เมืองเซียน่า (Siena) เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์ของอิตาลียุคกลางที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์ มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียนาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ พาชมความงดงามของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) ภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดำ สวยงามเป็นเอกลักษณ์ยิ่ง ชมใจกลางเมืองคือ เปียสซ่า เดล คัมโป (Piazza del Campo) พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

ได้เวลาพอสมควร เดินทาง 50 กม. ไปยังเมืองซันจีมิญญาโน (San Gimignano) อีกเมืองเล็กน่ารักที่ครองใจมหาชน ตั้งอยู่เหนือหุบเขาสูงอยู่เหนือชนบทอันเขียวขจีของทัสกานีเสมือนราวกับอยู่ในความฝัน อดีตที่เป็นจุดหยุดพักสำหรับเหล่านักแสวงบุญ ถือกันว่าเป็นเมืองยุคกลางที่งดงามที่สุดในอิตาลี พาชมใจกลางซันจีมิญญาโน คือย่านเมืองเก่าที่มีกำแพงล้อมอันน่าหลงใหล เดินท่องไปตามถนนที่ปูด้วยอิฐแห่งนี้เพื่อถือโอกาสย้อนรอยประวัติศาสตร์ 700 ปี และจัตุรัส ปีอัซซา ดูโอโม เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสกลางที่เชื่อมโยงถึงกัน

กลับมานอนที่ Ship: Riviera, Oceania Cruise (Italy)

 

 

Day 2 - Pitigliano - Sovana - Sorano (บริการ 11 ชม.)

9.00 น. รับท่านที่ท่าเรือ Civitavecchia Cruise วันนี้เที่ยว 3 เมืองที่เป็นดั่งไข่มุกแห่งแคว้นทัสคานีได้แก่ Pitigliano - Sovana - Sorano

เดินทางไป Pitigliano เมืองนี้ได้ชื่อว่า เยรูซาเลมขนาดย่อม เพราะมีชุมชนคนยิวอาศัยอยู่จำนวนมาก ชมพิพิธภัณฑ์ Museo Diocesano ที่เก็บสะสมงานศิลปะและเครื่องใช้จากวิหาร Pitigliano Cathedral และโบสถ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ชาวยิว Jewish Museum, synagogue and ghetto สถานที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวยิวใน Pitigliano ตั้งแสมัยศตวรรษที่ 16 เดินเล่นชมเมืองสวยที่ได้รับการรักษาให้คงสภาพเหมือนเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา ท่านจะได้ชมอ่างเก็บน้ำเก่าแก่ (Aqueduct) ชมวิหาร Pitigliano Cathedral (Duomo di Pitigliano) โบสถ์คาธอลิกเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญ St. Peter และ St. John

จากนั้นเดินทางไปที่ Sovana ชมจตุรัสใจกลางกลาง Piazza del Pretorio จากนั้นชมสถามที่สำคัญได้แก่ ปราสาทหินเก่าแก่ Rocca degli Aldobrandeschi และวิหารประจำเมือง Concattedrale di San Pietro

เดินทางต่อไปที่ Sorano เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกแห่งในแคว้นทัสคานี ที่ยังคงสภาพไว้เฉกเช่นในอดีต ชมป้อมปราการสมัยยุคกลาง Fortezza Orsini แวะชมวิวที่ Masso Leopoldino ก่อนเดินทางกลับโรม

ค้างคืนที่ Rome

 

 

Day 3 - Rome - Vatican City (บริการ 11 ชม.)

Rome - Vatican City
นำท่านชมนครรัฐวาติกัน (Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรมเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จัดว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก (0.44 ตารางกิโลเมตร) โดยมีศูนย์กลางคือ St. Peter's Basilica พาชม Vatican Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมงานศิลปะทั้งหลายไว้มากมาย โดยมีห้องที่เป็นไฮไลต์คือ Sistine Chapel ซึ่งมีภาพวาดที่โด่งดังคือ The Creation of Adam

ชม St. Peter's Square และ St. Peter's Basilica สัญลักษณ์ของการมาเยือนนครรัฐวาติกัน ขึ้นบันไดจำนวน 551 ขั้นขึ้นไปยอดโดมเพื่อชมวิวมุมสูง มองย้อนออกมาเห็นจัตุรัสที่สวยงามและยิ่งใหญ่

จากนั้นกลับเข้ามาเที่ยวยังกรุงโรม พาชม Colosseum ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโรมใช้ในการประลองของเหล่า gladiator, สัตว์ป่าและสัตว์ร้ายทั้งหลาย สร้างเสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงรี วัดโดยรอบได้ 527 เมตร สูง 57 เมตร จุคนได้กว่า 60,000 คน ที่นี่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2550

จากนั้น พาชม Roman Forum ถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ เช่น การประชุมทางการเมือง การปกครอง บูชาเทพเจ้า ฯลฯ ของกรุงโรมในสมัยโบราณ ใช้เวลาสร้างยาวนานมากถึง 900 ปี ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการ และพาชมจุดชมวิวบน Palatine Hill มองลงมาเห็น Roman Forum และ Colosseum ที่สวยงาม

ค้างคืนที่ Rome

 


ราคา

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม
ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม
1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)
5,350 Baht

Pay now!


PRIVATE TOUR