ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (AUT018) ออสเตรีย ฮังการี เชคและเยอรมัน (10 วัน 9 คืน)


ทัวร์ส่วนตัวยุโรปออสเตรีย ฮังการี เชคและเยอรมัน 10 วัน 9 คืน เที่ยวยุโรปเต็มอิ่ม 5 ประเทศ 10 วัน 9 คืน ทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ ได้แก่ เวียนนา (Vienna) บูดาเปสต์ (Budapest) เซนเทนเดอร์ (Szentendre) บราติสลาวา (Bratislava) ปราก (Prague) คาร์โลวีวารี (Karlovy Vary) เดรสเดน (Dresden) นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Rothenberg ob de Tauber) ฟุสเซ่น (Fussen) - นอยชไวน์สไตน์ (Neuschwanstein) มิวนิค (Munich)

 

การจองตั๋วเครื่องบิน

กรุงเทพ - เวียนนา
มิวนิค- กรุงเทพทัวร์ส่วนตัวยุโรป เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

Day 1 -  เวียนนา (Vienna) 05.35 am.
Day 2 - บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)
Day 3-  เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary) - บราติสลาวา, สโลวาเกีย
Day 4 -  ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)
Day 5 -  คาร์โลวีวารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)
Day 6 - เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)
Day 7 -  นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์กออบเดอเทาเบอร์ (Nuremberg - Rothenberg ob de Tauber)
Day 8 -  ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen - Neuschwanstein, Germany)
Day 9 -  มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) )
Day 10 -  มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) - ส่งสนามบิน - 13.50 pm.

1 เวียนนา (Vienna)

วันนี้เรารอรับท่านที่สนามบินกรุงเวียนนา (Vienna International Airport) จากนั้นนำท่านชมกรุงเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีที่เป็นแหล่งกำเนิดของคีตกวีชื่อดังหลายท่าน ไม่จะว่าเป็น โมซาร์ท (Mozart), เบโทเฟน (Beethoven)รวมถึงโยฮันน์ ชเตราสส์ (Johann Strauss) ราชาเพลงวอลซ์ เมืองหลวงแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการโหวตเพราะมีการวางผังเมืองอย่างดี บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่น่าชม มีสวนสาธารณะและความบันเทิงครบครัน เป็นเมืองที่ศิลปะแบบคลาสสิคผสมผสานอย่างลงตัวกับความทันสมัย ท่านจะได้ชมพระราชวังเชินน์บรุนน์ (Schonbrunn Palace) ที่ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 - 20 มีจำนวน 20 ห้อง เดินเล่นชมสวนของวังที่ออกแบบอย่างลงตัว รับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดนัดเก่าแก่ของเมือง Naschmarkt มีของพื้นเมือง, อาหารนานาชาติมากมายและผักผลไม้ให้ลิ้มลอง

จากนั้นเดินทางสู่ใจกรุงกลางเวียนนาหน้าพระลานพระราชวังฮับบวร์ก (Hofburg Palace) ที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญสเตฟาน ใกล้ๆกันคือถนนช็อปปิ้งคาร์ทเนอร์ (Kaerntner Strasse) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกและช็อปแบรนด์เนมจำนวนมาก ชมโรงละครรัฐสภา และศาลาว่าการกรุงเวียนนาที่ออกแบบสไตล์กอธิค

ค้างคืนที่ Vienna, Austria

2 บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)

วันนี้เดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการีที่มีแม่น้ำดานูปขั้นกลางระหว่าง Buda เมืองทางฝั่งขวากับ Pest เมืองทางฝั่งซ้าย พาชม Fisherman's Bastion หรือป้อมชาวประมง ซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาทยอดแหลมสีขาว 7 ยอด ตั้งอยู่ทางฝั่ง Buda ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวประมงที่ช่วยกันปกป้องเมืองจากการรุกราน จากที่นี่เราสามารถมองเห็นรัฐสภา (Parliament) และวิวเมืองแบบพาโนรามาได้ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

จากนั้นข้ามไปยังฝั่ง Pest ด้วยสะพาน Chain Bridge ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์เข้าด้วยกัน บนสะพานมีรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่สวยงามน่าเกรงขามตั้งอยู่ และพาชมอาคารรัฐสภา (Hungarian Parliament Building) ที่สวยงามริมแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาเยือนกรุงบูดาเปสต์ พาชม Heroes Square หรือจตุรัสแห่งวีรบุรุษ เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี

ค้างคืน Budapest, Hungary3 เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary) - บราติสลาวา, สโลวาเกีย

ช่วงเช้าพาเที่ยวเมืองศิลปินและชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่เซนเทนเดอร์ (Szentendre) เมืองที่อยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ไปเพียง 22 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่เมืองบราติสลาว่าประเทศสโลวาเกียด้วยระยะทาง 201 กิโลเมตรระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Parndorf ซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาประหยัด

จากนั้นเดินทางไปเที่ยวเมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศ Slovakia พาชม อาคารวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television Slovakia) ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดหัวกลับ ชั้นล่างมีประวัติความเป็นมาของอุปกรณ์วิทยุให้เดินชม ด้านหน้ามีลานกว้างเป็นเหมือนสวนสาธารณะเก่า ตึก Slovak Radio ถูกสร้างในสไตล์ Socialist สมัยที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์เช็กโกสโลวาเกีย ถูกลงชื่อไว้ในนิตรสาร The Telegraph ว่าเป็น 30 ตึกที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ชมพระราชวัง Presidential Palace เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ Rococo จากค.ศ. 1760 ใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีสโลวาเกียจึงถูกเรียกเป็น White House แห่งสโลวาเกีย Presidential Palace ถูกใช้เป็นที่จัดงานรื่นเริงต่างๆของราชวงศ์ฮับส์บวกในอดีต พาชม Blue Church หรือ Church of St. Elizabeth โบสถ์คาธอลิกสไตล์อาร์ทนูโว ที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1913 โดยสถาปนิกชาวฮังกาเรียนชื่อ Odon Lechner เพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าหญิง Elizabeth ลูกสาวของ King Andrew II แห่งฮังการี ชมโรงละครแห่งชาติ Slovak National Theatre สร้างในสไตล์นีโอเรเนซองส์และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1886 จัดแสดงโอเปร่าชื่อดังหลายเรื่อง อดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุชก็เคยมากล่าวสุนทรพจน์ที่นี่ในปีค.ศ. 2005 ด้วย ชมสะพาน Most Apollo สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 2002 - 2005 เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของ OPAL award ทางด้านวิศวกรรมโยธาในปีค.ศ. 2006 จากนั้นชมOld Town Hall ชมโบสถ์ St.Matin's Cathedral มีอายุกว่า 700 ปีและเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดใน Bratislava เนื่องจากเป็นที่สถาปนาพระราชาและพระราชินีของฮังการีมาแล้วถึง 11 พระองค์รวมถึง Maria Theresa แห่งออสเตรียโดยโบสถ์แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสะพาน Most SNP ที่มีรูปทรงเหมือนจานบิน UFO อยู่ด้านบนเป็นแลนด์มาร์คอันโดดเด่นโดยเปิดเป็นภัตตราคารที่สามารถชมวิวได้ 360 องศาและลำดับสุดท้ายพาชมปราสาท Bratislava Castle ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้

ค้างคืน Bratislava, Slovakia4 ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)

วันนี้พาท่านมาเที่ยวยังเมืองหลวงของประเทศเช็กเกีย กรุงปราก (Prague) เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรปได้รับสมญานามว่า“ไข่มุกแห่งยุโรป” ถือเป็นเมืองเก่าที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก พาเที่ยวชม“จตุรัสเมืองเก่า” (OLD TOWN SQUARE) ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี วิหารทีน (Church of Our Lady Before Tyn) เป็นโบสถ์หลักของเขตเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 หอคอยของโบสถ์สูง 80 เมตร และมียอดเล็กๆ 4 แห่งอยู่โดยรอบ โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Church of St. Nicolas) เป็นโบสถ์ในคริสตศาสนานิกายฮุสไซต์ ที่มีความเก่าเเก่เเละงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรค นอกจากเป็นพื้นที่เเห่งการประกอบพิธีกรรมเเล้วมันยังถูกใช้เป็นพื้นที่ของการเเสดงดนตรีคลาสสิก ชมนาฬิกาดาราศาสตร์อายุกว่า 600 ปีเดินข้ามสะพานชาร์ลที่ทอดผ่านแม่น้ำวัตตาวาแลนด์มาร์คที่ตราตรึงใจทุกคู่รัก

ชมจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) จัตุรัสที่มีความสำคัญอีกเเห่งของกรุงปรากยุคใหม่ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายช็อปปิ้งขึ้นชื่อของปราก อีกทั้งเป็นเเหล่งรวมของสีสันความบันเทิงยามค่ำคืนของเมืองสวยงามเเห่งนี้อีกด้วย ครั้งหนึ่งจตุรัสแห่งนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงใหญ่ในการโค่นล้มระบอบคอมมิวนิสก์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต จนสามารถปลดปล่อยเช็กออกมาจนได้ พาชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) พระราชวังโบสถ์รวมถึงถนนสายช่างทอง Golden Lane ที่ตั้งของบ้านหลังเล็กๆหลากสีสันที่ทรงเสน่ห์มาแต่โบราณ

ค้างคืน Prague, Czechia5 คาร์โลวี วารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)

วันนี้นำท่านชมเมือง Karlovy vary เมืองสปาน้ำแร่ชื่อดังของประเทศเช็กเกีย น้ำแร่จากเมืองนี้ถือเป็นยาวิเศษที่ในอดีตผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเพื่อมาดื่มกินรักษาโรค เมืองนี้สวยเมื่อมองจากที่สูงเพราะบ้านเรือนจะตั้งอยู่ติดอยู่กับไหล่เขา เมืองนี้เป็นเมืองบำบัดสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คนดังทั่วโลกต่างเดินทางมาดื่มน้ำแร่ที่นี่ชื่อเสียงของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลหนังระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของเช็กอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงปรากราว 127 กม. ตัวเมืองออกแบบให้เป็นเมืองเพื่อสุขภาพจึงมีสวนสาธารณะและบรรยากาศผ่อนคลาย มีแม่น้ำเทมป้าตัดใจกลางเมืองเหมาะแก่การเดินชิลล์ มีร้านชอปปิ้งน่าชมและมีความสดชื่นจากต้นไม้หุบเขารายรอบ ผู้คนแต่งตัวดีและมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมาก เมืองเล็กๆแห่งนี้มีจุดน้ำแร่ธรรมชาติร้อน 13 จุด นำท่านชิมน้ำแร่ธรรมชาติทั่วบริเวณน้ำพุที่ดีต่อสุขภาพได้ชื่อว่าเป็น“ของขวัญจากธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้” มีแก้วเซรามิคแบบมีปากจงอยสำหรับดื่มเฉพาะซึ่งกลายเป็นของที่ระลึก

 

6 เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)

เดินทางไปเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอลเบ้ ถือเป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกโซนีถูกขนานนามว่า“ฟลอเรนซ์แห่งเยอรมัน” ถือเป็นเมืองสวยติดอันดับต้นๆในยุโรปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ พาท่านชมโบสถ์ Dresden Frauenkirche ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ที่หน้าโบสถ์มีรูปปั้นมาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ก่อตั้งนิกายโปรเตสแตนท์ เป็นโบสถ์โปรเตสแตนท์สไตล์บาโรคที่อลังการที่สุดในเยอรมนี หากท่านต้องการ เราสามารถพาท่านเดินทางไปชม Pillnitz Castle ปราสาทสไตล์บาโรคริมแม่น้ำอัลเบ้ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งแซกโซนี่ ชม Zwinger Palace พระราชวังฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้ในอดีต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ที่มีอาคารหลักอยู่หนึ่งหลังที่ล้อมรอบไปด้วยซุ้มประตูจำนวนสามซุ้ม โดยที่แต่ละซุ้มจะมีทางเดิมลอยฟ้าเชื่อมต่อถึงกัน มีสวนลอยที่มีน้ำพุและต้นไม้ประดับประดาอย่างร่มรื่น ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์รวมงานศิลปะมากมาย ที่สำคัญคือภาพคิวปิดเทวดาน้อยที่โด่งดัง จากจุดนี้เดินยาวไปวังกำแพงวังที่ตกแต่งด้วยโมเสสสวยงามตระการตาในย่านเมืองเก่าและจบที่หน้าโบสถ์ เดินเล่นริมแม่น้ำและชมวิวที่ระเบียงยุโรป (Bruhl’s Terrace) ชอปปิ้งตามอัธยาศัย

ค้างคืนที่เดรสเดน
7 นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Nuremberg - Rothenberg ob de Tauber)

ช่วงเช้าพาเที่ยวเมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) อดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของเยอรมนี ชมวิวของตัวเมืองที่มีปราสาทจักรพรรดิอันโดดเด่น พาท่านเดินเที่ยวเล่นย่าน Old Town ที่มีอายุยาวนานมีหลักฐานการบันทึกตั้งแต่ปีค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กิโลเมตรรอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุดพาชม Hauptmarkt (Market Square) ตลาดที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะมีสินค้าและของประดับละลานตาวางขาย นอกช่วงเทศกาลจะมีสินค้าทางการเกษตรอย่าง ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ชนิดต่างๆ มาวางขายให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย นอกจากนี้ยังมี Der Schoene Brunnen (Schoner Brunnen) หรือ น้ำพุแสนสวยและใกล้กันมีโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) สัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดงแทนที่จะสร้างด้วยหินเหมือนโบสถ์กอธิกทั่วไป

จากนั้นพาชมปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) และ City wall ช่วงบ่ายเที่ยวเมืองเล็กน่ารักและโรแมนติกอีกเมืองคือเมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) ระยะทาง 104 กิโลเมตรใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg) ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ Tauber ทางตอนเหนือของรัฐ Bavaria ทางทิศตะวันตกของ Nuremburg เป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินเรืองอำนาจที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตัวเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าให้ความรู้สึกเก่าแก่เหมือนกลับเข้าไปอยู่ในอดีต เดินเล่นย่านจัตุรัส Marktplatz ที่มีศาลว่าการเมืองตั้งอยู่ (Town Hall) แวะชมโบสถ์ St. Jacob Church ที่อยู่ใกล้กันชมสวน Burggarten (Castle Garden)

ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คยอดฮิตประจำเมืองบริเวณ Plonlein หรือ Little Square

ค้างคืนที่เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์8 ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen - Neuschwanstein, Germany)

วันนี้เดินทางไปชมความสวยงามของปราสาทนอยชวาสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ดังที่สุดของเยอรมันและเป็นต้นแบบของปราสาทดิสนีย์สร้างโดยคิงส์ลุดวิด ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาต้องขี่ม้าเดินหรือนั่งรถบัสขึ้นไปให้บรรยากาศเหมือนกลับไปสู่ยุคโบราณด้านบนปราสาทเห็นวิวทิวน์สุดลูกหูลูกตา ชมด้านในปราสาทซึ่งสร้างอย่างอลังการ จากนั้นพาท่านไปเที่ยวเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นบาวาเรียที่อยู่ห่างออกไปเพียง 4 กิโลเมตร เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศออสเตรียไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร เมืองมีประชากรราว 14,000 คน เป็นที่รู้จักด้านอุตสาหกรรมผลิตไวโอลินเดินเล่นในตัวเมือง Fussen

ค้างคืนที่เมือง Fussen

 

 

9 มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany)

วันนี้เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี เมืองมิวนิคเป็นเมืองร่ำรวยที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมันและเป็นเมืองศูนย์กลางผลิตรถ BMW และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป โด่งดังด้วยเทศกาลเบียร์และทีมฟุตบอลชื่อดัง FC Bayern Munich เป็นเมือง ชอปปิ้งที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งชอปปิ้งมากมาย เดินเล่นย่านเมืองเก่าย่าน Marienplatz ลานคนเดิน เสาพระแม่มารีทองคำหอนาฬิกาสูง 85 เมตรที่มีตุ๊กตาเกือบเท่าคนจริงเต้นระบำกว่า 32 ตัวและชม Residenz Munchen (ด้านนอก) พระราชวังใหญ่ใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมนี เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ป

ชม“โชว์รูม BMW” นวัตกรรมรุ่นใหม่ของ BWM ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโอลิมปิคสเตเดี้ยมพาร์คและพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ชอปปิ้ง ณ ย่าน Odeonsplatz และ Karlplatz ตามอัธยาศัยเพื่อซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย

ค้างคืน Munich, Germany 

 

10 มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) - ส่งสนามบิน

วันนี้เป็นสุดท้ายของทริป ช่วงเช้าพาเที่ยวพระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenberg Palace) ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของสมาชิกราชวงศ์วิทเทลส์บาค ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ข้างในมีการแสดงภาพวาด งานศิลป์ และเฟอร์นิเจอร์ให้ชมมากมาย และยังมีสวนสวยๆ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์และเป็ดอยู่ด้านหน้า จากนั้นส่งท่านที่สนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาบิน 3 ชั่วโมงเพื่อเช็คอินที่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ราคา

 

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

 

ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

 

1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)