คนไทยไปตุรกี

คนไทยไปตุรกีการตรวจโควิด

ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ยกเว้นลูกเรือและนักเดินทางที่เดินทางเข้าประเทศตุรกี จะต้องทำการทดสอบ PCR เชิงลบ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง ผู้โดยสารที่ไม่สามารถทำการทดสอบ PCR เชิงลบก่อนขึ้นเครื่องบินไปยังตุรกีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน
ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา อิหร่าน อียิปต์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และผู้ที่เคยเข้าหรือเยี่ยมชมประเทศเหล่านี้ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางมาถึงตุรกี ต้องส่งใบรับรองการทดสอบ PCR ที่เป็นลบของ COVID 19 สำหรับการทดสอบที่ดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน
มาตรการตรวจสุขภาพจะดำเนินการที่สนามบินตุรกี ซึ่งรวมถึงการทดสอบอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารทุกคนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่สนามบินตุรกีและบนเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่สงสัยว่ามีอาการจะต้องเข้ารับการทดสอบ


การกักตัว

บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาถึง หายจากโรคโควิด-19 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือมีการตรวจ PCR เชิงลบที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจะได้รับการยกเว้นจากการกักกัน

ผู้โดยสารทุกคนที่เคยไปอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกาในช่วง 14 วันก่อนเดินทางมาถึงจะต้องเข้ารับการกักกันสถาบันเป็นเวลา 14 วันโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน ในวันที่ 14 ของระยะเวลากักกัน ผู้โดยสารจะต้องได้รับการทดสอบ PCR และหากผลลัพธ์เป็นลบ ระยะเวลาการแยกตัวจะสิ้นสุดลง

ผู้โดยสารที่ผลตรวจเป็นบวกเมื่อเดินทางมาถึงจะต้องกักกันเป็นเวลา 14 วัน หลังจากสิบวัน การทดสอบ PCR จะเสร็จสิ้น หากผลการทดสอบออกมาเป็นลบ ช่วงเวลาการแยกตัวจะสิ้นสุดลง สำหรับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 ของอินเดีย การกักกันจะถูกยกเลิกหลังจาก 14 วัน หากสามารถระบุผลการทดสอบ PCR เชิงลบได้ในช่วงเวลานี้


เวลาเคอร์ฟิว

พื้นที่ภายใต้เคอร์ฟิวเคอร์ฟิวทั่วประเทศอยู่ระหว่าง 22:00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง 05:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จนถึงเดือนกรกฎาคม
การล็อกดาวน์อย่างสมบูรณ์ในวันอาทิตย์จะยังคงมีผลจนถึงเดือนกรกฎาคม ธุรกิจที่จำเป็น เช่น ร้านขายของชำและตลาด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการระหว่างเวลา 10:00-17:00 น.


การสวมใส่หน้ากาก

ประชาชนและผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะตลอดเวลา ยกเว้นในที่พักอาศัย