รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากตรวจคนเข้าเมืองไอซ์แลนด์

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากตรวจคนเข้าเมืองไอซ์แลนด์
Update 11 Nov 2021

 List of accepted vaccines.

Tozinameran-COVID-19 mRNA Vaccine (Comirnaty?; BNT162b2) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.

  • COVID-19 Vaccine (Vaxzevria?; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.
  • COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio, SK Bioscience Co. Ltd.
  • COVID-19 (ChAdOx1-S) Vaccine AstraZeneca (Covishield?), Serum Institute of India Pvt. Ltd.
  • COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV.
  • COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), Moderna Therapeutics.
  • SARS-CoV-2 Vaccine BIBP (Vero Cell), Sinopharm/Bejing Institute of Biological Products Co., Ltd.
  • COVID-19 Vaccine Sinovac-CoronaVac (Vero Cell), Sinovac Life Sciences Co., Ltd.
  • NOTE: Individuals born in the year 2005 or later are exempt from all testing and quarantine requirements.


Reference https://island.is/en/p/entry

 

https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland