Blue lagoon Iceland

Blue lagoonถ้าพูดถึง ไอซ์แลนด์ก็ต้องนึกถึง Blue Lagoon ในเขตเมืองหลวง

ถ้าพูดถึงภาคเหนือ จังหวัดใหญ่สุดรองจากเมืองหลวง ก็ต้อง akureyri
ถ้าพูดถึง ที่อาบน้ำใหญ่ อันดับสอง และใหญ่ในภาคเหนือ ก็ต้อง Blue Lagoon (Jarobooin vioMyvatn)
Jarobooin vioMyvatn อธิบายตามภาพ ก็ได้น้ำร้อนมาจาก ใต้ภิภพ ในเส้นทาง มองจากด้านบน จะเห็นปล่องควัน (ใกล้ๆ ก็จะมีอางภูเขาไฟใหญ่)ในบริเวณนี้จะเป็นแหล่ง น้ำร้อน และผลิดกระแสไฟฟ้า และน้ำร้อน ในแถบนี้เป็นแหล่งศึกษา ธรรมชาติ 

และมีน้ำตกใหญ่ สวยงามอีกหลายแห่ง

จุดนี้ เป็นจุดอาบน้ำ เหมือน Blue Lagoon
จากเมืองหลวง ไปภาคเหนือ ก็ สัก 400 กิโลเมตร ถ้าร้อน ไอซ์แลนด์ดีอย่าง นอนตรงจุดกางเต้นท์ตรงไหนก็ได้ หน้าหนาว ก็คงนอนไม่ได้เช่นกิน
ตรง แถวๆนี้ ก็มีโรงแรม หลายแห่งให้พักเช่นกัน

ข้อมูล เป็นแหล่งอาบน้ำ โบราณ หลายร้อยปี
เวลาทำการ:
ฤดูร้อน: 10:00-23:00 น.
ฤดูหนาว: 12:00-22:00 น.

Pmp ค้นหา เดาอธิบายตามภาพ