เครื่องบินดีเลย์ทำอย่างไรดี

 

ช่วงนี้ ชอบมีคำถามว่า เครื่องบินดีเลย์ทำอย่างไรดี

ช่วงนี้ สายการบินต่างๆ ในยุโรป มีปัญหาดีเลย์เยอะมากเลยนะคะ ทัวร์ของ See You Again เป็นทัวร์ส่วนตัว เป็นราคาแลนด์ที่ยุโรป ลูกค้าส่วนมาก จะซื้อตั๋วเครื่องบินเอง บ่อยครั้งที่เราต้องช่วยลูกค้า เมื่อมีปัญหาเครื่องบินบินล่าช้า หรือดีเลย์ เรามีคำแนะนำดังนี้นะคะ

เครื่องบินดีเลย์ทำอย่างไรดี

ทัวร์ของ See You Again เป็นทัวร์ส่วนตัว เป็นราคาแลนด์ที่ยุโรป ลูกค้าส่วนมาก จะซื้อตั๋วเครื่องบินเอง บ่อยครั้งที่เราต้องช่วยลูกค้า เมื่อมีปัญหาเครื่องบินบินล่าช้า หรือดีเลย์ เรามีคำแนะนำดังนี้นะคะ

1 เครื่องดีเลย์ทำอะไรได้บ้าง โทรเข้า Call Center ในขณะที่รอคิวที่เคาน์เตอร์สายการบิน  เมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์ ให้รีบไปเข้าคิวที่เคาน์เตอร์สายการบิน และโทรหาศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินในเวลาเดียวกัน เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะต้องรอคิวนานแค่ไหน ฉะนั้นติดต่อทางไหนได้ก่อน ก็รีบจัดการทางนั้นเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือ ควรขอหนังสือรับรองการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินจากกสายการบิน ซึ่งในหนังสือต้องระบุเหตุผลอย่างชัดเจน  

สิ่งที่ท่านควรทำ คือ
1 โทรหา call center / ติดต่อเคาน์เตอร์ ขอเอกสารรับรองการดีเลย์ (ในหนังสือต้องระบุเหตุผลอย่างชัดเจน  )
2 ถ่ายภาพหลักฐานการดีเลย์ต่างๆ ไว้
3 เก็บค่าใช่จ่ายที่้เกิดขึ้น
4 คลิกที่แบนเนอร์นี้ เพื่อขอเคลม ค่าดีเลย์ จากสายการบิน หากเป็นสายการบินต่างชาติ

คลิกเคลม


หากเป็นสายการบินในประเทศ หากดีเลย์มากกว่า 6 ชม. และเป็นประเทศไทย: ผู้โดยสารสามารถร้องเรียน ไปที่กองคุ้มครองสิทธิ์ ได้ที่ 02-568-8815, 02-535-1294

2 ซื้อประกันการเดินทาง ไว้ก่อนเริ่มทริป 
การทำประกันการเดินทางไว้ก่อน นอกจากจะคุ้มครองในความเสียหายของทรัพย์สินและคุ้มครองชีวิตของคุณตลอดทริปการเดินทางของคุณแล้ว ยังรวมไปถึงความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิกได้ด้วย รายละเอียดค่าชดเชยขึ้นอยู่กับแผนประกันการเดินทางที่คุณได้เลือกไว้ แต่ต้องเลือกแผนสูงๆ ซึ่งราคาไม่ได้แพง เท่าไหร่ ประมาณทริปละสองพันกว่าบาท ได้ความคุ้มครองการยกเลิกทริปหรือเครื่องบินดีเลย์ถึง 40,000 บาท สนใจติดต่อ ซียูอะเกน ซึ่งการติดต่อขอเคลม คุณต้องต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเหมือนข้อ 1 ค่ะ

3 ดีเลย์ข้ามคืน
ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าดีเลย์จนต้องค้างคืนแน่ๆ คุณก็ควรรีบจองที่นอนใกล้ๆ กับสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สายการบินควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แล้วสายการบินจะทำการจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. ตรวจสอบการชดเชยของสายการบิน เมื่อเครื่องบิน ดีเลย์ โดยทั่วไป จะเป็นดังนี้


1) เครื่องบินดีเลย์ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารเครื่องดื่มให้ตามสมควร และผู้โดยสารสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนได้เต็มจำนวน

2) เครื่องบินดีเลย์ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน และหากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายการบินไปยังจุดหมายเดิมในวันนั้น สายการบินนั้นต้องจ่ายค่าส่วนต่าง และ ธรรมเนียมสนามบิน แม้จะเป็นสายการบินที่ราคาถูกกว่าก็ต้องมีการคืนเงินให้ผู้โดยสาร

3) เครื่องบินดีเลย์ 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ปฏิบัติเหมือนกับ ข้อ 2) แต่สายการบินต้องชดเชยเป็นเงินสด (จำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน) ซึ่งต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อทันที ยกเว้นการดีเลย์นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น

4) เมื่อโดนยกเลิกเที่ยวบิน หาก ไฟลท์ดีเลย์ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถือว่าเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3) และจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อขอให้ Agency ทำเคลมให้ ได้ที่นี่ค่ะ