ภาคเหนือ เมือง ชมปลาวาฬ (วาฬ)

 

ภาคเหนือ เมือง ชมปลาวาฬ (วาฬ)

ฮูสาวิกกลายเป็นศูนย์กลางของการดูวาฬในประเทศไอซ์แลนด์ เนื่องจากมีวาฬหลายสายพันธุ์ที่เข้ามาในอ่าวบ่อยครั้ง

Husavik
ฮูสาวิกเป็นสถานที่แรกในไอซ์แลนด์ที่ได้รับการตั้งถิ่นฐานโดยชาวนอร์ส คศ 870

ภาคเหนือ น่าจะใช้เวลา 2-3 วันถึงจะเที่ยวได้หมด (พอควร)
ชะโงกทัวร์ ก็ คงเห็นสักแแห่ง แล้วก็ผ่านไป