แนะนำเอ้าเล็ตใกล้มิลาน 99 กม.

Fidenza Village, Via Federico Fellini, 1, 43036 Fidenza PR, Italy

 ลูกค้าของซียูอะเกน จะได้รับสิทธิพิเศษ
 
* Welcome at our space The Apartment
* eVIP 10% discount on top of Fidenza Village prices
* 5 Hands Free Shopping
* Private parking or private transfer from Milan
* Personal stylist
* Tax free Kiosk for immediate refund on credit card
 
 
กรุณาติดต่อ ซียูอะเกน ก่อนเดินทาง เพื่อสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว

----------------------------------------------------------------
Monica Squitieri
Destination Marketing Manager
Value Retail Management Italy Srl a socio unico
MSquitieri@ValueRetail.com
Tel: +39 0524 335584
Mob: +39 3316907708
www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com
www.ValueRetail.com