ชมเมืองมรดกโลกอย่างมหานครปอร์โต

 

ชมเมืองมรดกโลกอย่างมหานครปอร์โต

มหานคร Porto เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศโปรตุเกสรองลงมาจากกรุงลิสบอน มีทีมฟุตบอล F.C. PORTO ที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไปจากกรุงลิสบอนได้ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 10 นาที ปอร์โตตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Douoro(ดูโอโร) นอกจากนี้โปร์ตูยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996

Oporto มีความหมายว่าเป็นเมืองท่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำ Port Wine (เหล้าองุ่นหวาน) มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เช่น Porto Cathedale วิหารของปอร์โต ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันงดงาม และบ้านเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม และลุ่มแม่น้ำ Duoro (ดูโอโร่) เป็นย่านที่ปลูกองุ่นพันธุ์ดีและไร่ไวน์ของโปรตุเกส ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องล่องแม่น้ำสำหรับท่องเที่ยวล่องเรือไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก