การยื่นวีซ่า ยื่นที่ ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น VFS JAPAN

การยื่นวีซ่า ยื่นที่ ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น VFS JAPAN

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-251-5197 ถึง 8

ยื่นวีซ่า : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.00 น.

รับหนังสือเดินทางคืน: จันทร์ และ พฤหัสฯ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 5 วันทำการ นับจากวันที่รับยื่นคำร้อง

เอกสารที่ยื่น (กรณีมี work permit) NON B

1 work permit
2 re entry permit
3 ใบคำร้อง (โหลดจาก web site)
4 แบบสอบถาม (โหลดจาก web site)
5 ตารางการเดินทาง แผนท่องเที่ยว

เอกสารที่นายจ้างต้องออกให้

1 ใบรับรองการทำงาน(นายจ้างออกให้ไม่เกิน3เดือน)
2 Statement ย้อนหลัง6เดือน (ขอและโหลดจากแอปธนาคารได้) กรณีนายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้
3 การันตรี letter รับรองว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง (ออกเองได้เลย)