จองตั๋วล่วงหน้า


บางแห่งควรจองล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดได้ เช่น ล่องเรือ ตั๋วรอไฟ เข้าปราสาท รับส่งสนามบิน เดย์ทริป ฯลฯซื้อกับ ออก vocuher ได้เลยค่ะ

Top Ten ตั๋วท่องเที่ยวยุโรป ที่ควรจองล่วงหน้า

1. ปราสาทนอยชไวน์สไตน์
2. ล่องเรือบูดาเปสต์
3. ล่องเรือปารีส
4. ตั๋วจุงฟราวน์
5. ตั๋วชมภาพพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ที่มิลาน
6. พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซิ ฟลอเรนซ์ อิตาลี
7. วาติกัน โรม
8. ไอเฟล
9. พระราชวังเชินบรุนน์
10. ล่องเรือ กรุงปราก